KROK 8

Zatrudnienie subsydiowane

Czas trwania: Istnieje możliwość sfinansowania zatrudnienia uczestnika projektu w firmie przez okres 12 miesięcy

 

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację uczestników poprzez refundację pracodawcom kosztów zatrudnienia uczestnika projektu (poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne).

 

W ramach zatrudnienia subsydiowanego uczestnik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości do 1850 zł brutto.