KROK 1

Kwalifikacja do projektu

Etapy rekrutacji:

 

- zapoznanie Kandydatów z ofertą projektu

- wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wymaganych oświadczeń

- decyzja komisji rekrutacyjnej

- publikacja listy uczestników

 

UWAGA!

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie powiatów objętych zasięgiem projektu, terenie instytucji współpracujących oraz w Biurze Projektu w okresie od 1.09.2016 do wyczerpania miejsc w projekcie.