10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje są adresowane dla osób:

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. D Wzór Biznesplanu

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI I OCZEKIWANIAMI

możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych – udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach, kursach zawodowych z możliwością otrzymania stypendium szkoleniowego

możliwość sfinansowania udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych do kwoty 7800 zł

nabycie i przetrenowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w 3-miesięcznych stażach i praktykach zawodowych, za które otrzymasz stypendium w wysokości do 1670 zł m/c

rozwój osobisty i wzrost samooceny

brak dodatkowych kosztów związanych z udziałem w projekcie – gwarancja zwrotu kosztów dojazdu na spotkania i szkolenia poza miejscem zamieszkania

możliwość zdobycia bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych nawet do 23 000 zł

Gwarancja efektywności działań poprzez współpracę z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN będącym platformą współpracy setek przedsiębiorstw z terenu Małopolski