KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI I OCZEKIWANIAMI

możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych – udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach, kursach zawodowych z możliwością otrzymania stypendium szkoleniowego

możliwość sfinansowania udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych do kwoty 7800 zł

nabycie i przetrenowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w 3-miesięcznych stażach i praktykach zawodowych, za które otrzymasz stypendium w wysokości do 1670 zł m/c

rozwój osobisty i wzrost samooceny

brak dodatkowych kosztów związanych z udziałem w projekcie – gwarancja zwrotu kosztów dojazdu na spotkania i szkolenia poza miejscem zamieszkania

możliwość zdobycia bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych nawet do 23 000 zł

Gwarancja efektywności działań poprzez współpracę z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN będącym platformą współpracy setek przedsiębiorstw z terenu Małopolski