KROK 3

Pomysł na biznes

Zgłoszenia będą przyjmowane:

 

- złożone osobiście w Biurze Projektu: Kraków, ul. Kościuszki 43 lok. 302;

- dostarczone drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu;

 

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu do Biura Projektu kompletu dokumentacji rekrutacyjnej. Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie. Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia zamieszczone są na stronie www.celpraca.pl zakładka „Dokumenty do pobrania/Ścieżka dotacyjna/Pomysły na biznes” (podlinkować).