KROK 4

Szkolenie i doradztwo z obszaru biznes planu.  

Osoby ubiegające się o przyznanie dotacji objęte zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia biznesplanu oraz podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Szkolenie „Na własne konto”: 60 godzin, grupa 10-osobowa, zakres tematyczny:

 

· działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,

· księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,

· reklama i inne działania promocyjne,

· źródła finansowania działalności gospodarczej,

· sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.

 

Doradztwo biznesowe:

Usługi doradcze świadczone przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej skupiać się będą na dopracowaniu pomysłu uczestnika na działalność gospodarczą, wskazaniu ryzyk wynikających z założeń biznesplanu oraz wypracowaniu (wspólnie z uczestnikiem) lepszych rozwiązań. Efektem usług doradczych świadczonych na tym etapie będzie opracowanie przez uczestnika biznesplanu i dopracowanie koncepcji firmy. Pomysł na działalność gospodarczą przedstawiony w biznesplanie musi być możliwy do zrealizowania w rzeczywistych warunkach rynkowych. Średnia liczba godzin doradztwa biznesowego na 1 uczestnika to 10 godzin. Doradztwo świadczone będzie w miejscach dogodnych dla uczestników projektu, w miarę możliwości w pobliżu miejsca zamieszkania.