KROK 2

Doradztwo - przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

Czas trwania: 2 godziny na każdego uczestnika

 

Aby ułatwić uczestnikowi podejmowanie konkretnych działań mających na celu znalezienie i podjęcie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, we współpracy z ekspertem przygotowany zostanie dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania (IPD). Każdy uczestnik projektu, przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własną, indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, uwzględniającą predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej lub funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym.

 

W Planie Działania wskazane zostaną również niezbędny zakres szkoleń (wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych) e szkolenia, kursy, staże, praktyki, które uczestnik powinien odbyć, aby zwiększyć swoją szansę na zdobycie zatrudnienie. Diagnoza zawarta w IPD będzie podstawą do kwalifikowania uczestnika do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie.