KROK 1

Kwalifikacja do projektu

SCHEMAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ŚCIEŻKA ZAWODOWA

KROK 8

Zatrudnienie subsydiowane

KROK 7

Staże i praktyki w przedsiębiorstwach

KROK 6

Poradnictwo psychologiczne oraz Wsparcie coacha kariery

KROK 5

Udział w bezpłatnych kursach

i szkoleniach zawodowych

KROK 4

Pośrednictwo pracy

KROK 3

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

KROK 2

Przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

KROK 8

Zatrudnienie subsydiowane

KROK 7

Staże i praktyki w przedsiębiorstwach