SCHEMAT UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE  ŚCIEŻKA DOTACYJNA

ŚCIEŻKA DOTACYJNA - ETAPY DZIAŁANIA

KROK 8

Zatrudnienie subsydiowane

KROK 7

Staże i praktyki w przedsiębiorstwach

KROK 1

Kwalifikacja do projektu

KROK 2

Przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

KROK 3

Pomysł na biznes

KROK 4

Szkolenie i doradztwo

z obszaru biznes planu

KROK 5

Biznes Plan

KROK 6

Przekazanie dotacji

KROK 7

Kontrola dotacji