KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 

ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI I OCZEKIWANIAMI 

 

1. możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych – udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach, kursach zawodowych z możliwością otrzymania stypendium szkoleniowego

 

2.możliwość sfinansowania udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych do kwoty 7800 zł

 

3. nabycie i przetrenowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w 3-miesięcznych stażach i praktykach zawodowych, za które otrzymasz stypendium w wysokości do 1670 zł m/c

 

4. rozwój osobisty i wzrost samooceny

 

5. brak dodatkowych kosztów związanych z udziałem w projekcie – gwarancja zwrotu kosztów dojazdu na spotkania i szkolenia poza miejscem zamieszkania

 

6. możliwość zdobycia bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych nawet do 23 000 zł

 

Gwarancja efektywności działań poprzez współpracę z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN będącym platformą współpracy setek przedsiębiorstw z terenu Małopolski