21.10.16 14:36

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu zakwalifikowała się poniższa osoba. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

 

Numer zgłoszenia: out/07/10/2016

Liczba punktów: 4

28.10.16 08:31

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z subsydiowania kosztów zatrudnienia uczestników naszego projektu.  Możliwość refundacji nawet do kwoty 2200 zł/mc/os przez okres 6 lub 12 miesięcy. Klikbij aby zobaczyc więcej szczegółów lub zadzwoń pod numerem telefonu 12 363 80 86.

 

04.11.16 17:03

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić listę osób zakwalifikowanych do projektu. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

 

Numer zgłoszenia

 

out/01/11/2016

Liczba punktów

 

9

28.10.16 09:24

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej mamy przyjemność ogłosić listę osób zakwalifikowanych do projektu. Na liście znajdują się osoby, które spełniły kryteria formalne udziału w realizowanym przez nas projekcie.

 

Numer zgłoszenia

 

out/08/10/2016

out/09/10/2016

out/10/10/2016

out/11/10/2016

 

02.11.16 15:11

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia pomieszczeń na doradztwo

indywidualne w Chrzanowie

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wynajmu pomieszczeń, w których odbywać się będzie doradztwo indywidualne dla uczestników projektu.

Niniejsze zapytanie dotyczy wynajmu pokoju na w sumie ok. 270 godzin w okresie 08.11.2016 – 31.12.2017 (ok. 20 godzin miesięcznie).

 

Wymogi dotyczące pomieszczeń:

1) Lokalizacja na terenie miasta Chrzanowa

2) Dostępność w godzinach 8.00-19.00

3) Powierzchnia– nie mniej niż 10 m2, nie więcej niż 50 m2

4) Ogrzewanie

5) Posiadanie okien

6) Mocne oświetlenie

7) Dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety) w tym samym budynku

8) Dostęp do zaplecza kuchennego, (w tym samym budynku) wyposażonego m. in. w czajnik bezprzewodowy, podstawową zastawę stołową (szklanki/filiżanki, łyżeczki itp.), bieżącą wodę

9) Miejsca parkingowe dla doradcy i uczestnika w pobliżu budynku, w którym odbywać się będzie doradztwo

10) Pokój powinien być wyposażony w minimum:

• 1 stół/biurko

• 4 krzesła

• Wieszak

• Dostęp do sieci energetycznej, zapewniającej podłączenie komputera

• Przedłużacz

 

W treści oferty ramach prosimy o podanie lokalizacji oraz stawki godzinowej brutto za wynajem pomieszczenia.

 

Oferty proszę przesyłać do dnia 7.11.2016 do godz. 12.00 na adres: biuro@celpraca.pl

17.10.16 15:11

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia pomieszczeń na doradztwo

indywidualne w Oświęcimiu

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wynajmu pomieszczeń, w których odbywać się będzie doradztwo indywidualne dla uczestników projektu.

Niniejsze zapytanie dotyczy wynajmu pokoju na w sumie ok. 270 godzin w okresie 08.11.2016 – 31.12.2017 (ok. 20 godzin miesięcznie).

 

Wymogi dotyczące pomieszczeń:

1) Lokalizacja na terenie miasta Oświęcimia

2) Dostępność w godzinach 8.00-19.00

3) Powierzchnia– nie mniej niż 10 m2, nie więcej niż 50 m2

4) Ogrzewanie

5) Posiadanie okien

6) Mocne oświetlenie

7) Dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety) w tym samym budynku

8) Dostęp do zaplecza kuchennego, (w tym samym budynku) wyposażonego m. in. w czajnik bezprzewodowy, podstawową zastawę stołową (szklanki/filiżanki, łyżeczki itp.), bieżącą wodę

9) Miejsca parkingowe dla doradcy i uczestnika w pobliżu budynku, w którym odbywać się będzie doradztwo

10) Pokój powinien być wyposażony w minimum:

• 1 stół/biurko

• 4 krzesła

• Wieszak

• Dostęp do sieci energetycznej, zapewniającej podłączenie komputera

• Przedłużacz

 

W treści oferty ramach prosimy o podanie lokalizacji oraz stawki godzinowej brutto za wynajem pomieszczenia.

 

Oferty proszę przesyłać do dnia 19.10.2016 do godz. 14.00 na adres: biuro@celpraca.pl

10.11.2016 14.31

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia sal szkoleniowych – Małopolska Zachodnia

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez UE skierowanego do osób zwolnionych z pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz przewidzianych do zwolnienia (na wypowiedzeniu) uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej usługi zapewnienia sal szkoleniowych na cele realizacji szkoleń i doradztwa grupowego w ramach projektu RPMP.08.04.02-12-0035/15, na terenie Małopolski Zachodniej – minimum w następujących miejscowościach: Wadowice, Olkusz, Chrzanów, Oświęcim.

 

Niniejsze zapytanie dotyczy wynajmu sali szkoleniowej spełniającej następujące kryteria:

 

1) Dostępność sali w godzinach 7.30 – 18.00

2) Powierzchnia sali ok. 50 m2

3) Posiadanie okien i możliwość ich zasłaniania.

4) Klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna w sali

5) Mocne oświetlenie

6) Stoły nie są zamocowane na stałe (skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi/krzeseł) i istnieje możliwość ich przestawiania

7) Toaleta jest usytuowana w tym samym budynku, co sala szkoleniowa

8) Miejsca parkingowe dla wykładowcy i uczestników w pobliżu budynku, w którym odbywać się będzie doradztwo

9) Sala powinna być wyposażona w:

• Ekran do prezentacji multimedialnych lub białą powierzchnię umożliwiającą dogodne wyświetlanie obrazu z projektora

• Projektor multimedialny

• Tablicę typu flip – chart wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) lub tablicę suchościeralną

• Dostęp do sieci energetycznej, zapewniającej podłączenie komputerów i projektora

• Przedłużacz

• Stoły i krzesła dla adekwatnej liczby osób

10) Preferowane będą sale:

• O układzie na planie kwadratu.

• Sale autonomiczne (niewydzielone z jednej dużej sali).

• Bez utrudnień architektonicznych np. kolumny, słupy konstrukcyjne wewnątrz sali.

 

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sal szkoleniowych w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem realizacji każdego szkolenia. Usługa będzie realizowana w okresie od 21.11.2016 – 31.12.2017. Prosimy o podanie stawki godzinowej brutto za wynajem Sali. Oferty proszę przesyłać na adres: biuro@celpraca.pl

10.11.2016 15.15

Rekrutacja osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje na założenie własnej firmy/utworzenie przedsiębiorstwa społecznego)

 

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. dotacje na założenie własnej firmy lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

 

Dotacje są adresowane dla osób:

 

• zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (także osoby, które były zatrudnione na umowy cywilno-prawne).

• w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

• rolników i ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zainteresowanych odejściem z rolnictwa

 

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

 

• Kobieta

• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. maturalne)

• Osoba powyżej 50 roku życia

• Osoba poniżej 30 roku życia

• Osoba niepełnosprawna

 

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Dokumenty do pobrania (PODLINKOWAĆ I PODŁĄCZYC TO CO W ZAŁĄCZENIU):

 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

 

Zał. A Oświadczenie Uczestnika projektu

 

Zał. C Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

Zał. D Wzór Biznesplanu

 

Zał. E Wzór umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

 

Zał. F Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego i kapitałowego

 

Zał. G Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego doradczego i/lub kapitałowego

 

Zał. H Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu

WAŻNE WIADOMOŚCI