KROK 2

Przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

4 godziny na każdego uczestnika (1-2 spotkania)

 

Aby ułatwić uczestnikowi podejmowanie konkretnych działań mających na celu znalezienie i podjęcie pracy, we współpracy z ekspertem przygotowany zostanie dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania (IPD). Każdy uczestnik projektu, przy wsparciu doradcy zawodowego stworzy własną, indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, której wdrażanie rozpocznie na kolejnych etapach udziału w projekcie.

 

W Planie Działania wskazane zostaną również niezbędne szkolenia, kursy, staże, praktyki, które uczestnik powinien odbyć, aby zwiększyć swoją szansę na zdobycie zatrudnienie. Diagnoza zawarta w IPD będzie podstawą do kwalifikowania uczestnika do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie.