KROK 6

Poradnictwo psychologiczne oraz Wsparcie coacha kariery

Odpowiednio: 2h i 3h na każdego uczestnika projektu.

 

Spotkania mają na celu przełamanie zniechęcenia, wzrost motywacji do działania i wdrażania zmian, podniesienie samooceny uczestnika przy jednoczesnej identyfikacji potencjału osobistego.

 

Coaching (trening) kariery to praca własna uczestnika pod okiem coacha skoncentrowana na podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych tj. przedsiębiorczości, inicjatywności oraz wzmacnianiu kreatywności, umiejętności planowania i wyznaczania celów.