KROK 4

Pośrednictwo pracy

Czas trwania: Świadczone przez cały okres udziału uczestnika w projekcie.

 

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest pośrednictwo pracy. Celem tego działania jest aktywna pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudniania.

 

Zadaniem pośredników pracy w projekcie jest aktywne poszukiwanie na lokalnym rynku odpowiednich ofert zatrudnienia i oferowaniu ich uczestnikom projektu. Pośrednicy w projekcie będą odpowiedzialni za organizację staży / praktyk, jak również za przekazywanie uczestnikom projektu ofert pracy odpowiadających ich profilowi zawodowemu,.

 

Kluczowym założeniem dla prowadzonych w projekcie działań pośrednictwa pracy jest znalezienie odpowiedniej pracy dla wszystkich uczestników projektu.

 

Każdy uczestnik otrzyma min. 3 oferty pracy dostosowane do jego indywidualnych kwalifikacji i kompetencji.