KROK 3

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy „Kluczowa jest rozmowa”

Czas trwania: 32 godziny, grupy 10-osobowe

 

Celem warsztatu jest:

 

• profesjonalne przygotowanie uczestników do rozmowy o pracę

• stworzenie dokumentacji aplikacyjnej – CV, listu motywacyjnego,  

• poznanie kluczowych zasad dot. spotkania rekrutacyjnego – zachowanie, ubiór, mowa ciała

• zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje rozmów kwalifikacyjnych

• nabycie swobody w poruszaniu się po rynku pracy

 

Warsztaty prowadzone będą w grupach 10 osobowych w miejscach dogodnych dla uczestników Projektu (w pobliżu miejsca zamieszkania). Warsztaty ukierunkowane będą na ćwiczenie praktycznych umiejętności i opanowanie najważniejszych technik komunikacji i zachowania się w trakcie spotkań rekrutacyjnych.